Coporate Profiles
NL | FR

Geldigheid van documenten

Het gedrag bij brand van bouwproducten wordt doorgaans uitgedrukt aan de hand van minimale prestaties die deze bouwproducten of -elementen moeten verzekeren. Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 bevat tal van dergelijke voorschriften waarbij telkens aangegeven wordt welke prestaties of klassen er van welke elementen minstens verwacht worden.

We hebben echter gemerkt dat er nog heel wat vragen en onduidelijkheden zijn over de manier waarop er met deze nieuwe klasseringen dient omgegaan te worden.
In deze tekst willen we meer toelichting verschaffen bij verschillende manier die in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 voorzien zijn om aan te tonen dat een bouwproduct en/of -element aan de voorschriften van dit besluit voldoen.

Download hier dit document:

http://www.isibfire.be/images/artikels/Hoe_Weerstand_tegen_Brand_aantonen.pdf

 

 

Standpunt passieve brandveiligheid

Deze visietekst heeft tot doel om het standpunt van PFPA t.o.v. bepaalde aandachtspunten inzake passieve brandbeveiligingsmiddelen voor gebouwen toe te lichten. Een kwaliteitsvolle toepassing van deze middelen zorgt voor een veilig gevoel bij de gebruiker van het gebouw. De sociale impact en de milieuschade van brand zijn ernstig en deze visietekst duidt op de noodzaak aan een betere brandprestatie van woningen, zorgcentra en bedrijfsgebouwen.

Download hier het volledige document:

http://pfpa.be/uploads/305/PFPA Standpunt Brandveiligheid - def NL.pdf