Coporate Profiles
NL | FR

Privacy & Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.pfpa.be. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Aansprakelijkheid van PFPA Informatie op de website

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De leden die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

PFPA is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen.

PFPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Het logo en de naam van de PFPA behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van de PFPA.

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot de PFPA leden of derden.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van PFPA de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden naar info@pfpa.be.

Persoonsgegevens

PFPA verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieaanvraag, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker PFPA toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van PFPA met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek en direct marketing. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de PFPA leden en de contractueel verbonden ondernemingen.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website en het gebruik dat PFPA van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@pfpa.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

PFPA kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de PFPA website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. PFPA heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door PFPA houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 


site created by makingChoices.be • powered by