Coporate Profiles
NL | FR

PFPA is een vereniging van fabrikanten die zich als doel stelt het gebruik van passieve brandbeveiligingsmaatregelen te bevorderen

De Passive Fire Protection Association ijvert voor brandveiligere gebouwen

PFPA vzw verenigt een aantal toonaangevende bedrijven die in België actief zijn als producent, importeur of verdeler van producten of systemen die toegepast worden bij de passieve brandbescherming van gebouwen.

Waar “actieve brandbescherming” van een gebouw in werking treedt wanneer de brand ontstaan is, zal “passieve brandbescherming” reeds tijdens ontwerp van het gebouw worden geïntegreerd.  Het gebruik van onbrandbare materialen heeft een gunstige invloed  op de algehele brandveiligheid van een gebouw. Daarnaast vertraagt de toepassing van brandwerende constructies het risico op de verspreiding en vooral de uitbreiding van brand in het gebouw aanzienlijk . We denken hier dan niet alleen aan verspreiding van het vuur maar ook aan de overdracht  van hitte en rookontwikkeling.  Naast compartimentering en brandveilige isolatiematerialen zorgen passieve brandbeschermingsproducten eveneens voor de bescherming van de dragende structuren van gebouwen. Door de toepassing van brandwerende constructies en systemen blijven de vluchtwegen gedurende een langere tijd beschikbaar en is een efficiënte evacuatie mogelijk.  Ook de hulpdiensten kunnen op deze manier sneller kunnen ingrijpen, mensenlevens redden en schade aan goederen en installaties beperken.  Het belang van bedrijfscontinuïteit na brand wordt alsmaar belangrijker.

De doelstellingen van  PFPA vzw zijn:

PFPA vzw is lid van de European Passive Fire Association (E.A.P.F.P.) en stichtend lid van de vzw Fireforum.

Ontdek hier de informatieve brochure!!!

PFPA vzw telt onder zijn leden een aantal specialisten op het vlak van producten en systemen voor passieve brandbescherming van gebouwen. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan voor het brandveilig maken van uw gebouw.

Bij hen vindt u toepassingen voor:

Samen zorgen zij voor een brandveilig gebouw waarbij menselijke drama’s vermeden worden, directe en indirecte economische schade beperkt wordt en het milieu gespaard blijft.

lees meer

Onze Leden: