Doorvoeringen


De werkgroep ‘Doorvoeringen’ bestaat uit de voornaamste Belgische/Europese fabrikanten die brandwerende oplossingen aanbieden om doorvoeringen van elektro en sanitair correct af te dichten in alle types van wanden, plafonds, schachten…

Door jarenlange ervaring, kennis en expertise in het vakgebied brandveiligheid, wordt onze medewerking geapprecieerd in zowel binnenlandse als Europese organisaties van o.a. WTCB, Fireforum, ISIB, BUtgb adviesraad, erkende brandlaboratoria, EAPFP, CEN (European Committee for standardization)…, experts en beleidsmakers. Wij organiseren eveneens opleidingssessies voor architecten, studieburelen, installatiebedrijven en brandweer en dit in samenwerking met federaties als Techlink, NAV, Bouwunie en de confederatie Bouw.

Contactpersoon


Olivier Schittecatte

Werkgroepvoorzitter

info@pfpa.be