Werkgroepen

Glas & Deuren


De werkgroep ‘Glas & Deuren’ staat voor het informeren en het promoten op de markt van de perfecte brandveilige oplossingen welke glas en deuren kunnen aanbieden.

Lees meer

Johan Decrock

Werkgroepvoorzitter

Stuur een e-mail

Compartimentering


De werkgroep ‘compartimentering’ groepeert de grootste fabrikanten op de Belgische markt van producten en systemen die in de bouw de meest uiteenlopende brandveilige compartimenteringen kunnen realiseren: wanden, plafonds, schachten, technische kokers, …

Lees meer

Werkgroepvoorzitter

Stuur een e-mail

Structuurbescherming


De werkgroep ‘Structuurbescherming’ ontfermt zich over het “R” criterium van het gebouw/ de constructie.

Lees meer

Peter Abspoel

Werkgroepvoorzitter

Stuur een e-mail

Strategie & Regelgeving


De werkgroep ‘Strategie en Regelgeving’ kijkt naar regelgeving in België en vergelijkt dit, via haar leden die veelal Europees opereren, met ‘the best practice’ uit andere landen om dit zo nodig onder de aandacht te kunnen brengen.

Lees meer

Pascal van den Heuvel

Werkgroepvoorzitter

Stuur een e-mail

Doorvoeringen


De werkgroep ‘Doorvoeringen’ bestaat uit de voornaamste Belgische/Europese fabrikanten die brandwerende oplossingen aanbieden om doorvoeringen van elektro en sanitair correct af te dichten in alle types van wanden, plafonds, schachten…

Lees meer

Olivier Schittecatte

Werkgroepvoorzitter

Stuur een e-mail