Onze missie


PFPA ijvert voor brandveiligere gebouwen.

De Passive Fire Protection Association verenigt in België de meest toonaangevende fabrikanten van producten en systemen die toegepast worden bij passieve brandbescherming van gebouwen.

PFPA vzw is lid van de ‘European Association for Passive Fire Protection’ (EAPFP) en stichtend lid van Fireforum vzw.

De belangrijkste taak van “passieve brandbeveiliging” is het voorkomen van slachtoffers en het beperken van materiële schade!

Missie

De Passive Fire Protection Association stelt als doel de passieve brandveiligheid van gebouwen beter te garanderen en de inwoners, in geval van brand, langer te beschermen tegen rook en vuur. PFPA maakt aannemers, installateurs, architecten en studiebureaus bewust van het belang van een goede compartimentering door algemene sensibilisering en promotie van kwalitatieve, passieve brandbeveiligingsconcepten.

Op regelmatige basis organiseert PFPA events, opleidingen en studiedagen in samenwerking met actoren als WTCB, Techlink, Agoria en Confederatie Bouw.

PFPA zetelt eveneens in diverse normencommissies, zowel op nationaal als Europees niveau. De creatie van een degelijk platform met deskundigen, plaatsingsbedrijven en de wetgevende macht staat garant voor een snelle uitwisseling van informatie en is een voedingsbodem voor een optimale brandveiligheid.

De belangrijkste taak van “passieve brandbeveiliging” is het voorkomen van slachtoffers en het beperken van materiële schade ! Hiervoor moeten vooral de goede werking van de brandbeveiligingsvoorzieningen, de vluchtwegen en de toegang voor de hulpdiensten gewaarborgd zijn.

Meer weten