Hét nieuws voor brandveiligere gebouwen.


Waar “actieve brandbescherming” van een gebouw in werking treedt wanneer de brand ontstaan is, zal “passieve brandbescherming” reeds tijdens ontwerp van het gebouw worden geïntegreerd.