Brandwerende beglazing


Wanneer een gebouw brandveilig gemaakt moet worden, denkt een projectontwikkelaar in eerste instantie niet aan de beglazing. Toch speelt ook het glas een doorslaggevende rol bij brand.

Glas kan namelijk een belangrijke rol spelen in de ‘passieve’ (en dus permanente) bescherming van de mensen in het gebouw tegen brandgevaar.

Op Belgisch en Europees niveau bestaan er specifieke normen voor de brandveiligheid van gebouwen. Het doel van deze normen is om het ontstaan, de ontwikkeling en het uitslaan van brand te voorkomen of te beperken, de bescherming en veilige evacuatie van de aanwezige mensen te waarborgen, en om interventiemaatregelen te faciliteren en de veiligheid van hulpdiensten zoals de brandweer te garanderen. Deze voorschriften bepalen ook aan welke eisen de gebruikte materialen moeten voldoen.

In dit opzicht wordt onderscheid gemaakt tussen twee materiaaleigenschappen: brandreactie en brandwerendheid.

 

Brandreactie/ Brandwerendheid

De brandreactie is het gedrag van een bouwproduct en de mate waarin het vuur aanwakkert.

Brandwerendheid staat gelijk aan het vermogen van een bouwelement om (voor een bepaalde tijdsperiode ) de brandbestendigheid, de brand­dichtheid, de warmte-isolatie en/of elke andere functie te behouden.

Het glas dat wordt gebruikt in brandwerende beglazing bezit een brandreactie van klasse A1, ofwel een gedrag dat geen enkele  bijdrage levert aan de ontwikkeling van een brand. De Europese brandveilig­heidsnormen voor gebouwen (NBN EN 13501-2 onderscheiden 3 klassen van brandwerendheid van materialen:

  • Klasse E, ofwel een vlamdicht, brandbestendig element. Deze klasse wordt ook wel ‘vlam- en rookdicht ‘ genoemd.
  • Vervolgens klasse EW, ofwel vlamdicht met beperking van de warmtestraling.
  • Ten slotte is er de klasse EI, ofwel vlamdicht met temperatuurisolatie; deze vervangt de vroegere benaming ‘RF, en kenmerkt het vermogen van een scheidings­element om de doorslag van vlammen te voorkomen en warmte te beperken.

De warmteoverdracht moet worden beperkt om te voorkomen dat het niet aan brand blootgestelde oppervlak, noch een hieraan grenzend element, ontvlamt.

 

Compartimen­tering

Het basisprincipe van passieve brandbescherming bestaat uit de opdeling van gebouwen in compartimenten die bestand zijn tegen vlammen, rook en warmte. In dit verband moet eveneens rekening worden gehouden met aangrenzende constructies , om het uitslaan van een brand van het ene naar het andere gebouw te voorkomen.

Daarnaast is het ook verplicht om ervoor te zorgen dat vlammen niet kunnen overslaan van de ene naar de andere verdieping, zoals recent gebeurde bij de tragische branden in Londen en de Emiraten .

De eisen op het gebied van brandwerendheid van de gekozen materialen hangen eveneens af van hun functie. De eisen voor een ziekenhuis of school verschillen logischerwijze met die voor een kantoor- of fabrieksgebouw. De totale hoogte van het gebouw speelt ook een rol in de bepaling van het vereiste niveau van brandwerendheid voor de wanden van dat gebouw. Hoe hoger het gebouw, hoe groter de afstand zal zijn naar de nooduitgangen, en dus hoe lang er de vereiste beschermingsduur van bewoners in geval van brand.

 

Toegepast op glas

Tegenwoordig bestaan er verschillende soorten glas die een brandbeschermingsfunctie kunnen vervullen.

Om te beginnen is er de speciale geharde beglazing, die dankzij het hoge hardingsniveau en rand­bewerking bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Deze voldoet aan de eisen van de klassen E en EW volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 en blijft helder bij brand. Deze beglazing biedt een goede bescherming tegen het uitslaan van vlammen en/of rook, bijvoorbeeld in de vorm van glazen scheidings­wanden in ondergrondse parkeergarages of in de vorm van discrete rookgordijnen (barrières) die worden opgehangen in grote ruimten zoals winkelcentra of stationshallen.

Daarnaast is er de dubbele beglazing met opschuimende tussenlaag. Dit soort glas behoort tot klasse EI  van de Europese norm (voorheen Rf volgens de Belgische normen). In geval van  brand zal de eerste, geharde glazen plaat breken, waardoor de ingesloten en UV-bestendige gel vrijkomt. Deze zal vervolgens  uitzetten of sterk in volume toenemen om zo een ondoorzichtige en warmte-isolerende barrière te vormen tussen de ruimte waar de brand woedt en de aangrenzende ruimte.

De aanwezigen  kunnen dan evacueren zonder dat paniek ontstaat bij het zien van de vlam men of de rook.

 

Combinatie

Alle brandwerende beglazing die wordt verhandeld op de Europese markt is duidelijk herkenbaar en traceerbaar. (CE- markering ). Alle combinaties van een raam met brandwerende beglazing moeten als systeem worden getest in een geaccrediteerd laboratorium en volgens de geldende normen. De in het testverslag vastgelegde voorschriften rond maximale afmetingen, het soort beglazing, profiel, bevestigingen en dichtingen moeten nauwgezet nageleefd worden bij elke toepassing van dit systeem in een project. De brandwerende

beglazingen worden getest in uiteenlopende profielen, zoals in staal, hout, aluminium en zelfs PVC (voor de klassen Een EW ).

Het is ook mogelijk om scheidingswanden en zelfs structurele brandwerende  deuren  zonder verticale profielen te installeren door de beglazing strak naast elkaar te plaatsen en de naad opnieuw af te dichten met een geteste kit.

Inmiddels zijn er vele toepassingen van brandwerend glas mogelijk, omdat er de afgelopen jaren uitvoerig getest is in laboratoria en de ontwikkeling van glasproducten niet stil heeft gestaan: denk aan liftschachten, vloeren, gevels of glazen daken.

Het huidige aanbod van glazen scheidingswanden wordt steeds groter, maar ook multifunctioneler. Het is immers mogelijk om brandwerende beglazing en bescherming tegen vallen en letsel te combineren met decoratieve functies, individuele wensen, en oplossingen waarmee  de  transparantie  en geboden privacy van de scheidingswanden gecontroleerd kunnen worden (zoals de integratie van rolgordijnen in dubbele beglazing of een laagje vloeibare kristallen dat naar wens ondoorzichtig kan worden…).

En er kunnen nog meer eigenschappen aan de beglazing worden toegevoegd: bijvoorbeeld een verhoogde geluidsisolatie, of de combinatie van brandwerend  glas met hoge veiligheidsfuncties zoals inbraakbeveiliging, kogelwerend glas of zelfs bescherming tegen explosiegevaar.

 

Andere interessante artikels


06.07.2021

Prestatieverklaring en CE-markering voor brandwerende deuren

Welke essentiële kenmerken dienen volgens EN 16034 door de fabrikant van brandwerende deuren in zijn…

Lees meer

19.05.2021

Fireforum Awards

Oproep kandidaten!!!Fireforum zal op 18 november 2021 voor de zesde maal de Fireforum Awards uitreiken.Na…

Lees meer

21.05.2021

Bescherming van staalconstructies voor een betere brandweerstand

Hoe sterk staal­constructies ook zijn: in geval van brand kan een staalconstructie in slechts 10…

Lees meer