Wie is PFPA?

PFPA ijvert voor brandveiligere gebouwen.

De Passive Fire Protection Association verenigt in België de meest toonaangevende fabrikanten van producten en systemen die toegepast worden bij passieve brandbescherming van gebouwen. PFPA vzw is lid van de ‘European Association for Passive Fire Protection’ (EAPFP) en stichtend lid van Fireforum vzw.

De belangrijkste taak van “passieve brandbeveiliging” is het redden van mensenlevens en het beperken van materiële schade !

Lees meer

BESTUUR

Wie is wie binnen het PFPA?

Lees meer

LEDEN

Onze leden

Lees meer

LID WORDEN

Wil je als fabrikant graag lid worden van het PFPA?

Lees meer

PARTNERS

Onze Partners

Lees meer