Strategie & Regelgeving


De werkgroep ‘Strategie en Regelgeving’ kijkt naar regelgeving in België en vergelijkt dit, via haar leden die veelal Europees opereren, met ‘the best practice’ uit andere landen om dit zo nodig onder de aandacht te kunnen brengen.

Daarnaast streeft de werkgroep naar duidelijke communicatie over prestaties van passieve brandveiligheid en hoe men deze prestaties kan interpreteren op basis van Europese testen. Dit alles middels content voor presentaties, de website en mogelijke ‘whitepapers’. De werkgroep leden zetten zich allen in op meerdere vlakken om de aanwezige kennis te delen via bijv. nationale commissies maar ook op internationaal niveau; CEN, ISO en EAFP.

Contactpersoon


Pascal van den Heuvel

Werkgroepvoorzitter

info@pfpa.be