Compartimentering


De werkgroep ‘compartimentering’ groepeert de grootste fabrikanten op de Belgische markt van producten en systemen die in de bouw de meest uiteenlopende brandveilige compartimenteringen kunnen realiseren: wanden, plafonds, schachten, technische kokers, …

Hierbij zijn combinaties van producten van verschillende fabrikanten tot 1 systeem niet uitgesloten. Onze werkgroepleden zetelen allen in 1 of meerdere adviescomités omtrent brandbeveiliging. Hierdoor worden deze comités geïnformeerd vanuit de markt en omgekeerd gebruiken onze leden deze kennis om door te geven door middel van opleidingen, deelname aan diverse studiedagen of –avonden, … voor architecten, preventieadviseurs, aannemers en alle bouwvakken die met passieve brandbeveiliging te maken krijgen. Vaak in samenwerking met het WTCB, Fireforum, Confederatie Bouw, Bouwunie, …

Contactpersoon


Werkgroepvoorzitter

info@pfpa.be